PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chiến Binh 1. Những kinh nghiệm pvp của CB (bí kíp pk toàn tập)
 2. Tổng hợp hướng dẫn về warrior/warlock
 3. CB/MS 3 vũ khí - Đỉnh cao của CB!
 4. [Chiến Binh+Mục Sư - full strength]
 5. Chiến Binh Mục Sư 3 vũ khí - Dial Up Warning
 6. Bảng tính SP dành cho nhân vật Châu Âu map 110
 7. Tổng hợp những hướng dẫn hay cho dòng Chiến Binh
 8. [Nghệ thuật build char] Chiến binh - Thuật sỹ
 9. [Nghệ thuật build char] Chiến binh - Mục sư
 10. [Tổng hợp] Các clip về dòng Chiến Binh.
 11. Chiến binh + Đạo Chích : Đỉnh cao của PVP
 12. [3 JOB] GiÚp ĐỠ vỀ viỆc chẠy game trÊn mÁy macbook