PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thuật Sĩ 1. Dual Warlock + Wizard toàn tập : Từ build đến pvp
 2. Hướng dẫn và Thảo luận về Thuật Sĩ Sub Mục sư
 3. *[Guide]Tất cả những gì về Thuật sĩ/Mục sư[Update skill 100]
 4. TS gặp tường băng của asia phải làm thế nào
 5. [Thông báo]*Thay đổi lớn của dòng thuật sĩ ở vsro phiên bản 1.051
 6. Bảng tính SP dành cho nhân vật Châu Âu map 110
 7. [Nghệ thuật build char] Thuật sỹ - Mục sư hybrid
 8. [Nghệ thuật build char] Thuật sỹ - Mục sư
 9. [Nghệ thuật build char] Thuật sỹ - Mục sư pure int
 10. [Tổng hợp] Các clip về dòng Thuật Sỹ.
 11. Thay đổi cách suy nghĩ của mọi PT 8 EU về War
 12. cần cách đối phó với int. khi có MNS
 13. Cần các pro vào giúp về TS+MS
 14. Cần giúp đỡ về skill Phụng Hiến