PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhạc Công  1. *[Sro Eu]Nhạc công-Bard Skill
  2. Hỏi đáp nhanh các vấn đề về class Nhạc Công
  3. Bảng tính SP dành cho nhân vật Châu Âu map 110
  4. [Tổng hợp] Các clip về dòng Nhạc Công.
  5. NC solo cũng đâu đến nỗi nào nhỉ
  6. Skill hỗ trợ - Phòng ngự chi âm
  7. pzo nhạc công giúp em
  8. Cần hỏi về Skill này !
  9. Mới chơi!!!!!
  10. [2 JOB] A,E nao rành về bar dame chỉ mình dùm