PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Truyện convert 1. Tam Quốc Kiêu Tướng [Xuyên việt Tam Quốc]
 2. Ác Ma đích Triệu Hoán Sư [Hiện đại huyễn huyễn]
 3. Danh sách truyện trong Box "Truyện Convert"
 4. Ác Ma Thư [Xuyên việt dị giới]
 5. Anh Hùng Vô Địch chi Tân Thế Lực Quật Khởi [Xuyên việt Heroes 3]
 6. Đổng Trác Đại Truyện [Xuyên việt Tam Quốc]
 7. Mưu Định Tam Quốc[Xuyên việt Tam Quốc]
 8. Tam Quốc Phong Vân Mãnh Tướng Truyền [Xuyên việt Tam Quốc]
 9. Tân Tam Quốc Chung Kết Giả [Xuyên việt Tam Quốc]
 10. Tam Quốc chi Mô Nghĩ Thành Thị [Võng du Tam Quốc]
 11. Loạn Tam Quốc Chi Thân Binh Truyền Kỳ [Xuyên việt Tam Quốc]
 12. Đổng Trác Bá Tam Quốc [Xuyên việt Tam Quốc]
 13. Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa [Xuyên việt Tam Quốc]
 14. 1/2 Prince [Võng du nữ chính]
 15. Behemoth Truyền Kỳ [Xuyên việt dị giới]
 16. Bất Hủ Viêm Tu [Dị giới]
 17. Bất Tử Thần Tâm [Dị giới]
 18. Cửu Chuyển Lôi Thần Quyết [Dị năng]
 19. Chí Tôn Tà Hoàng [Xuyên việt dị giới]
 20. Cực Phẩm Tài Tuấn [Xuyên việt]
 21. Dị Giới Không Gì Không Thể [Du hí dị giới]
 22. Dị Giới Thăng Cấp Chuyên Gia [Xuyên việt dị giới]
 23. Đế Quốc Dưỡng Thành [Du hí dị giới]
 24. Nội quy Box Truyện Convert
 25. Yêu cầu truyện convert
 26. Nơi tám nhảm ngoài lề
 27. Toàn truyện cùi bắp mới nge lần đầu