PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Góp ý 1. tố cáo
 2. Lì xì ngày tết.
 3. Đa sưa lôi
 4. Sắp 8/3 rùi mà không có sự kiện chi hết !!!!
 5. Thay đổi hình thức Liên minh chiến!
 6. Hợp nhất sever
 7. event ở nơi đâu?
 8. Tại sao lại ra "Tam Quốc Hồn" ???
 9. TAN DA, KY SON ,HO LAO nghe day
 10. Mong VDC tiến hành rollback game để gamer đỡ bức xúc.
 11. VDC nên cho biết quan điểm của mình về những vấn đề gần đây.
 12. Rollback datebase
 13. Thương hiệu làm cái gì
 14. Cân mod nên tiếng va tra lơi rỏ rang 1 câu