PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tranh đoạt lãnh thổ  1. Thông báo !
  2. Giải đáp thắc mắc về thể lệ và cách thức trao giải.
  3. Clone tan thu vao toa do TDLT
  4. acc tan thu vao toa do TDLT.
  5. Thống kê kết thúc tranh đoạt lãnh thổ.
  6. Nhan thuong TDLT
  7. Thống kê kết thúc tranh đọa lãnh thổ ! Ngô quốc - Trường bản
  8. Thông báo tới toàn bộ anh em đăng ký tham gia sự kiện Tranh Đoạt Lãnh Thổ !