PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xích Bích  1. Liên Minh Ngụy Quốc đăng kí tham dự.
  2. Liên Minh Thục Quốc đăng kí tham dự
  3. Liên Minh Ngô Quốc đăng kí tham dự.