PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bản Tin Chiến Trường  1. Hướng dẫn tham gia event Đại Chiến Thiên Hà
  2. Giải đáp thắc mắc liên quan đến event
  3. Giới thiệu event Đại Chiến Thiên Hà
  4. Kéo dài thời gian đăng ký tham gia text game Đại Chiến Thiên Hà
  5. Danh sách người chơi tham gia sự kiện Đại Chiến Thiên Hà
  6. Thông báo add item đợt 1
  7. Thông báo tạm dừng event Đại Chiến Thiên Hà