PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bộ sách cẩm nang kinh doanh Harvardmozart_nht
05-31-2013, 04:18 PM
Đây là giới thiệu sách
http://www.kthcm.edu.vn/index.php/ph...ai-hoc-harvard (http://www.kthcm.edu.vn/index.php/phong-ban/thu-vien/sach-tap-chi-moi/255-gioi-thieu-bo-sach-cam-nang-kinh-doanh-dai-hoc-harvard)

Theo giới thiệu thì có 10 cuốn cả thảy nhưng mình sưu tầm được 15 cuốn, chả hiểu thế nào nữa, tất cả đều dạng bản scan,xuất bản năm 2006, dạng file pdf. Up lên cho ai cần. Danh sách các cuốn gồm:
1.Cẩm nang kinh doanh harvard- Các kỹ năng quản lý hiệu quả
2.Cẩm nang kinh doanh harvard- Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả
3.Cẩm nang kinh doanh harvard- Chiến lược kinh doanh hiệu quả
4.Cẩm nang kinh doanh harvard- Giao tiếp trong thương mại
5.Cẩm nang kinh doanh harvard- Huấn luyện và truyền kinh nghiệm
6.Cẩm nang kinh doanh harvard- Kỹ năng thương lượng
7.Cẩm nang kinh doanh harvard- Quản lý các dự án lớn và nhỏ
8.Cẩm nang kinh doanh harvard- Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
9.Cẩm nang kinh doanh harvard- Quản lý khủng hoảng
10.Cẩm nang kinh doanh harvard- Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp
11.Cẩm nang kinh doanh harvard- Quản lý thời gian
12.Cẩm nang kinh doanh harvard- Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
13.Cẩm nang kinh doanh harvard- Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
14.Cẩm nang kinh doanh harvard- Tài chính dành cho người quản lý
15.Cẩm nang kinh doanh harvard- Tuyển dụng và đãi ngộ người tài

http://www.mediafire.com/?dxfx93enhb8t6