Đối thoại giữa Tư Mã Ý và Thiên Hoàng

1 Tin nhắn của khách

  1. Khi nào VDC mới tính tới việc khắc phục hậu quả mất item sau update PB mới vậy??? Có thể cho biết tiến độ sửa lỗi đến đâu rồi không???
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1