add cho hỏi sao e nạp mấy lần thì thấy hiện lên là lỗi xử lý..... rồi đc vài lần thì kêu khóa thẻ do nạp sai 3 lần. Thẻ nạp đúng mà. add mở khóa thẻ hộ e với seri 92404305202