Sai bét nhé: Thằng này mới là PRO_BOY của The_One Bạch dương https://www.facebook.com/nguyen.chien.750