AD cho hỏi tại sao không chát được trong game ấy nhỉ? Người khác chát thì vẫn được.:th_61: