ongame làm ăn chán bỏ mẹ nói mồm có thấy làm đéo gì đâu tốn cả tiền chống đánh cặp gì mà thấy bọn nó đánh cặp có sao đâu bực mình . Admin nói gì cho anh em đi . đền bù đê !