Mình ở Hố nai, có thể giao dịch ntn, card dt dc ko ???
01649 266 558, có gì bạn nt cho mình nha