Trong naruto nhiều bài lắm. Toàn bài hay nhưng bài WIND vẫn là hay nhất :)
--------------------------
Live to love... Dịch vụ báo cáo thuế | Dịch vụ kế toán thuế | Dịch vụ quyết toán thuế