Hình như forum không còn hỗ trợ hay sao á, spam tràn lan hết trơn :th_109: