mình cài game thì bị lỗi kết nối không thành công là sao mọi người, cài tulokho thì hiện ra cửa sổ "lỗi kết nối không thành công-password" còn cài mậu binh thì nó hiện ra cửa số "kết nối không thành...