GM ơi tình hình là mấy hôm chước mình có mua một kiếm aían sun d15+0 lúc mua cho chụp ảnh toàn bộ lúc giao dịch sau đó mình để ở kho G hôm nay xem mắt luôn GM xem lấy lại hộ mình mình cảm ơn nhiều ...