Hello các chiến hữu, do thời gian vừa rồi bận bán loa hiend cao cấp quá nên thời gian này mới rảnh em chơi lại sro nên cần mua 1 acc ngon or xác cũng được, full streng bow or đại đao.
Tiện thể e...