Kính Gửi BQT OnGame
Thứ nhất tôi có thể thay đổi được thông tin (email,sdt) ko?Muốn thay đổi cần những thông tin gì?
Thứ hai tôi có thể đổi được ID trong game không?Nếu được thì phải làm như thế...