Hiện nay may của tôi vẫn thông báo đang còn bảo trì server không vào được ongame. Đề nghị Admin cho biết lý do