mình được nhận sảnh rồng trong mậu binh 1 ! nhưng không nhận được tiền thưởng trực tiếp là sao bạn?