TK: mrbebeo2010
Tên acc: Xích
SV: Quan Độ
Hôm qua mình có chi viện quân mà quên thu hồi quân về, sáng nay VDC tiến hành ghép sv nên giờ mình bị kẹt tướng, mong BQT xử lý trường hợp này giúp mình...