mình muốn mua bạn ơi, bạn ở đâu mình qua giao dịch