Em bán gold nạp tiền điện thoại giá cả như sau:
Thẻ 10k được 20 triệu gold.
Thẻ 20k được 50 triệu gold.
Thẻ 50k được 150 triệu gold.
Bác nào mua chuyển khoản hoặc trực tiếp tại hà nội thì liên...