Thank bác, em mê bolero đặc biệt là nhạc Thúy Nga, cảm giác hải ngoại phối khí vẫn hay hơn trong nước thì phải!