Đọc rõ thể lệ hộ bạn ơi @@ Mỗi quốc gia 5 điểm,3 quốc gia 15 điểm nên mỗi server sẽ có 3 liên minh vô địch. Liên minh của nước nào thì lo nước đó, nhưng ko cấm đánh sang nước khác, nếu rảnh rỗi ko có gì làm thì mở Thiên Giáng sang đánh nước khác. Trong 5 điểm chiếm 3 điểm là 100% win rồi