Hiện tại đã có danh sách phát thưởng, event đã kết thúc, hẹn các bạn dịp sau nhé :D