Mẹ, đã bấm báo vi phạm ở cái sign và avatar thằng pemap10b3 mà ko thằng nào vào xử à? Sao động tới ban quản trị forum là nhảy lên đeo dây thòng lọng vào thắt cổ người ta ngay thế? Nhiệt tình thế?