mình mới chơi, không biết mua cad đánh tự động ở đâu?
Ai giới thiệu giúp mình 1 địa chỉ uy tính với//