Mình không tạo được nhận vật châu âu mới.

Lỗi S1027.

ở sever THanh Long 3Job bạn ơi :(