Chào bạn,

Chúng tôi kiểm tra thì seri thẻ trong hình không được nạp vào game Con Đường Tơ Lụa. Không đủ căn cứ để xử lý lừa đảo. Tuy nhiên, nhân vật bạn tố cáo sẽ nằm trong diện theo dõi của GM. Sau này, mong bạn cẩn thận trong các cuộc giao dịch bằng thẻ / VNĐ để tránh xảy ra những mất mát đáng tiếc.

Thân!